Asociația Speologică Speowest Arad | Pagina principală

Bun venit

Asociaţia Speologică Speowest Arad a fost înfiinţată la 17 februarie 1995, la iniţiativa unei grupări desprinse din cadrul C.S.A. Liliacul Arad şi fuzionarea acesteia cu membrii C.S. Aragonit 90' Arad, grup care a donat întreaga bază materială noii asociaţii (Borod Daniel - președinte).

În cursul aceluiaşi an asociaţia dobândeşte şi personalitatea juridică, se afiliază la Federaţia Română de Speologie şi ulterior contribuie la fondarea Centrului Zonal Ecologic Arad. Pe durata existenţei sale în cadrul asociaţiei au activat peste 150 de membri, majoritatea fiind din judeţul Arad.

Activitatea speologică a fost concretizată, pe parcursul anilor 1995-2015, în numeroase ture şi tabere organizate în zonele carstice din judeţele Arad şi Bihor, dar şi din alte regiuni ale ţării, cât şi participarea la expediţii şi cursuri de formare interne şi internaţionale, derularea de proiecte cu tematică ecologică, participarea la diverse manifestări cu caracter montan şi speologic pe plan local şi naţional.

În primii săi ani de activitate membrii asociaţiei au organizat, în special în arealul Munţilor Apuseni, o serie de tabere în zona Casa de Piatră, Valea Sighiştelului, Pasul Vârtop, Platoul Vaşcău. Din punct de vedere explorativ primele rezultate au început să apară încă de la prima tabără a clubului, organizată în primăvara anului 1995, când a fost descoperit un sector fosil nou în Peştera Câmpenească din judeţul Bihor, apoi au urmat noi descoperiri în peşterile din celelalte zone de lucru

În decurs a trei ani consecutivi (1996-1997-1998) a fost organizat la Moneasa ,,Stagiu de iniţiere în speologie şi protecţie a mediului carstic” în scopul atragerii şi implicării unor tineri în speologie, în acelaşi timp se desfăşura şi „Cupa Speowest”, competiţie sportivă pentru tehnica de parcurs la faleză şi în subteran. Aceleaşi tipuri de stagii au fost reluate după 2002 sub forma unor proiecte, la care participau atât membrii asociaţiei, cât şi din afara acesteia.

Dintre cele mai importante descoperiri realizate de membrii A.S. Speowest Arad împreună cu colaboratorii lor se pot aminti: reluarea explorărilor şi recartarea Peşterii de la Băi – Moneasa, explorările în Peştera din Valea Ponoare şi Avenul de sub Faţa Iliei şi acţiuni de explorare şi ecologizare în Peştera Câmpenească – Platoul Carstic Vaşcău (Speomond nr. 12, 2007, p. 3-5), Peştera din Dealul Secăturii (Speomond nr. 13, 2008, p. 19-22) și Peștera din Secătură (Speomond nr. 13, 2008, p. 46-47) – Munţii Bihor, noi explorări în Peștera Cetățile Ponorului – Platoul Carstic Padiș, descoperirea şi cartarea de peşteri din zona Moneasa, Căprioara şi Păiuşeni – judeţul Arad, Valea Sighiştelului, Valea Bulzului şi Valea Crăiasa din Munţii Bihor, recartarea cavităţilor şi noi explorări în zona Boiu de Sus – judeţul Hunedoara etc.

La activitatea internă se adaugă participarea la expediţii internaţionale din avenele Pierre Saint Martin (1998) şi Berger (2006) din Franţa, unde a fost atinsă cota -1000 m şi expediţiile speologice din Mexic (2009), Albania (2009 şi 2011) (Speomond nr.14, 2009, p.3-9 şi p.15-21) şi Creta (2010).

Un alt rezultat notabil şi cel mai important din istoria asociaţiei este descoperirea celor mai vechi manifestări de artă rupestră cunoscute în prezent şi unice în Europa Centrală şi de Est, rezultat obţinut într-o tură de explorare din Peştera Coliboaia – Munţii Bihor în toamna anului 2009, unde pe pereţii unei galerii au fost observate mai multe desene şi gravuri, mare parte reprezentând animale precum rinocer, cal, urs de peşteră, bizon etc., datările ulterioare cu C14 atestând o vechime de 36000 de ani.

Din echipa de explorare au făcut parte speologii Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu şi Laura Roxana Ţociu din cadrul Asociaţiei Speologice Speowest Arad, Tudor Rus din cadrul Clubului de Speologie Speodava Ştei şi Marius Iosif Kenesz din cadrul Asociaţiei Montane Speozărand Brad. (Besesek M., Gely B., Lascu V. T., Radu V. AL.: Découverte d'une nouvelle grotte ornée paléolithique (Pestera Coliboaia), Roumaine, Département du Bihor. INORA, 2010, n°57. p.8 -11)

Pe lângă activităţile cu caracter explorativ, asociaţia s-a implicat şi în administrarea unor arii naturale protejate, obţinând pentru câțiva ani custodia celor trei Rezervaţii Speologice din judeţul Arad (Peştera cu Apă de la Moară – Moneasa, Peştera Sinesie şi Peştera lui Duţu – Căprioara).

A participat la concursuri și expoziții naționale de fotografie, hărți de peșteră și alte creații artistice cu care a obținut mai multe premii și distincții.

A publicat rezultatele activității desfășurate de membrii asociației prin diferite articole din România și din străinătate, iar principala publicație a asociației este „Catalogul sistematic al peşterilor din judeţul Arad” (autori: Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Tiberiu Niculiţă Tulucan, Editura Plaiurile Codrului, 2011, Arad).

De asemenea mai mulți membri ai asociaţiei activează sau au activat în cadrul Federaţiei Române de Speologie, a Şcolii Române de Speologie şi a Corpului Român Salvaspeo – CORSA în calitate de monitori T.S.A. (Tehnica Speologiei Alpine), canionying sau ca salvatori speologi, participând la cursuri de formare speologică, intervenţii, exerciţii şi demonstrative salvaspeo.

În perioada 2009-2012, în baza Legii Salvaspeo 402/2006 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, asociaţia a preluat Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad, fiind responsabilă cu organizarea măsurilor de prevenţie şi de intervenţie în cazul unui accident în mediul subteran speologic la nivelul judeţului Arad.